PIT 2019 - Jak wypełnić i rozliczyć PITa w 2019

Często przychodzi nam dowiadywać się jak będzie wyglądało zeznanie podatkowe za konkretny rok po jego zakończeniu. Do dość późno, jednak z pomocą pewnych zasad jesteśmy w stanie mniej więcej wygląd ten przewidzieć razem z wysokością zobowiązania podatkowego.

Ponieważ o wysokości podatków i ulg dowiadujemy się ze stosunku rocznego, rząd nie może dokonywać w nich żadnych zmian związanych z podniesieniem podatków, czy zniesieniem ulg w trakcie trwania tego roku podatkowego. Jedyne czego może dokonać to wprowadzenie nowych ulg i zwolnień z podatków – nawet wstecz.

Dla tego właśnie w roku 2018 będziemy znali kształt i wysokość podatków na rok następny, 2019. Dotyczy to nie tylko wysokości podatków, mowa tu także o skalach i stawkach podatkowych.

Na koniec każdego roku publikuje się nowe wzory deklaracji na rok przyszły. Dopiero od momentu publikacji tych wzorów możemy wypełniać deklaracje, gdyż wypełnianie deklaracji na nieaktualnych wzorach uznawane jest za błąd.

Równolegle z publikowaniem nowych danych oraz wzorów formularzy aktualizowany jest program do rozliczania podatków. Dbamy o to, aby dostępna wersja była zawsze aktualna względem wprowadzanych zmian w prawie podatkowym. Ponieważ zmiany te następują co jakiś czas, należy zawsze pamiętać, żeby przed użyciem programu sprawdzić na stronie, czy jest on zgodny z najnowszą, aktualną wersją.

By przewidzieć zmiany jakie planowane są w prawie podatkowym na najbliższe lata, najlepiej jest przeanalizować strategię zawartą w programach wyborczych partii rządzących. Aktualne zmiany podawane są na bieżąco przez media wszelkiego rodzaju, opinia publiczna bowiem skrupulatnie śledzi tę dziedzinę prawa.

Nie jest wykluczone, aby okres oczekiwania na wejście danych przepisów w życie przekroczył nawet kilka lat. W takim wypadku pracodawca mioże również z wyprzedzeniem wprowadzić już dziś przepisy, które wejdą w życie dopiero w roku 2026.

W tej chwili jeszcze nie wiemy jaką wysokość będą miały podatki w roku 2019, niemniej jednak gdy tylko informacja taka zostanie upubliczniona, nasz program zostanie natychmiast zaktualizowany.

Na stronie można poza programem znaleźć obszerną bazę informacji, na bieżąco dodawane i komentowane nowości z zakresu prawa podatkowego, wprowadzanych ulg i odliczeń podatkowych. Użytkownicy znajdą tu zatem całe spektrum potrzebnych narzędzi i wiedzy, by poprawnie rozliczyć swoje deklaracje, oraz zaplanować wydatki na kolejne lata.